شهریور 1400

نحوه انجام حرکات کششی

اگر به دنبال یک تمرین ساده هستید که نیازی به تجهیزات ندارد و طیف وسیعی از گروه های عضلانی را کار می کند ، فشارهای فروتنانه را امتحان کنید! یک تغییر جزئی ، فشار زیاد ، سینه و شانه های شما را بیشتر درگیر می کند و انجام آن پیچیده تر نیست. فقط مطمئن شوید که فرم خود را حفظ کرده اید ، به آرامی حرکت کنید و به بدن خود گوش دهید تا به شانه های خود آسیب نرسانید. ... ادامه مطلب